Waken Thuis

Waken bij cliënten thuis.
Bij terminale cliënten  thuis wordt, in overleg, overdag en ’s nachts gewaakt. Onze vrijwilliger neemt de verzorgende taak van de mantelzorger tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om even op adem te komen, een boodschap te doen, of ’s nachts rustig te slapen.
De vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de professionele instellingen met wie nauw samengewerkt wordt.
De vrijwilliger biedt de stervende cliënt en diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.
Het motto daarbij is: ER ZIJN.

Aanvraag waken
Iedereen in de Noordoostpolder en Urk kan om hulp vragen en neemt daarbij contact op met de dienstdoende coördinator:
Dat kan per telefoon, tel 06-301 000 40, of mail:  coordinatoren@tthnop-urk.nl
Een coördinator heeft dan een gesprek met de hulpvrager en zal vervolgens in overleg met alle betrokkenen beoordelen of en zo ja welke hulp de Stichting kan verlenen.