De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning aan cliënten in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorzieningen, de twee “Bijna Thuis Huizen”.
De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten zijn richtinggevend.
Het “Er Zijn” – het geven van aandacht en nabijheid – staat centraal bij het werk van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Hebt u vragen? Mail of neem telefonisch contact op met onze coördinatoren via onderstaande gegevens.

tel. 06-30100040
mail:

Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk

Website vernieuwd maart 2023

Organisatie

De TTH organisatie kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers uit de regio. Het bestuur is samengesteld uit inwoners van de Noordoostpolder en Urk.

De TTH is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – VPTZ – te Amersfoort.


Waken bij cliënten thuis

Bij terminale cliënten  thuis wordt, in overleg, overdag en ’s nachts gewaakt. Onze vrijwilliger neemt de verzorgende taak van de mantelzorger tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om even op adem te komen, een boodschap te doen, of ’s nachts rustig te slapen.
De vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de professionele instellingen met wie nauw samengewerkt wordt.
De vrijwilliger biedt de stervende cliënt en diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.
Het motto daarbij is: ER ZIJN.


Verblijf in hospice

Onze twee hospicevoorzieningen (‘de Bijna Thuis Huizen’) zijn bedoeld voor cliënten uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben, maar deze om welke redenen dan ook, niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan of wil blijven.
Om voor zorg in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat de levensverwachting  3 maanden of minder is.


Aanvraag

Iedereen in de Noordoostpolder en Urk kan om hulp vragen en neemt daarbij contact op met de dienstdoende coördinator:

Telefoon, tel 06-301 000 40
e-mail:

Een coördinator heeft dan een gesprek met de hulpvrager en zal vervolgens in overleg met alle betrokkenen beoordelen of en zo ja welke hulp de Stichting kan verlenen.


Bijna Thuis huis

De ingang van zorgcentrum ‘Hof van Smeden’ is tevens de hoofdtoegang naar de twee ‘Bijna Thuis Huizen’. De beide huizen kunnen echter ook aan de achterzijde, vanaf de Houttuinen, worden betreden.

Het waken in onze “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaatsvinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers.
Wie gebruik wil maken van onze hospicevoorzieningen kan contact opnemen met de dienstdoende coördinator.
Dat kan per telefoon, tel. 06-30100040,   of mail: 

Laatste nieuws

Vrijwilliger worden?

U bent van harte welkom bij onze Stichting.
Als vrijwilliger waakt u, overdag en/of ’s nachts, bij terminale cliënten thuis of in de hospicevoorzieningen één van de twee ‘Bijna Thuis Huizen‘.
Daar staan TTH vrijwilligers dag en nacht klaar om zorg en aandacht te geven aan de terminale cliënt.
Het “er zijn” voor een ernstig ziek medemens geeft de vrijwilligers veel voldoening en wordt door hen als heel zinvol ervaren.