Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning aan cliënten in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Dit kan in de thuissituatie of in de hospicevoorziening, het Bijna Thuis Huis.
De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en diens naasten zijn richtinggevend.
Het ‘Er Zijn’, het geven van aandacht en nabijheid staat centraal bij het werk van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Hebt u vragen? Bel of mail de dienstdoende coördinator:
tel. 06-301 000 40
mail: coordinatoren@tthnop-urk.nl

Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk

Waken thuis

Motto: ER ZIJN

Waken thuis

Bij terminale cliënten thuis kan in overleg ’s nachts een vrijwilliger waken van 23:00-7:00 uur. Zo krijgt de partner of mantelzorger de gelegenheid om even op adem te komen of ’s nachts rustig te slapen.
De vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de professionele instellingen met wie wij nauw samenwerken.
De vrijwilliger biedt de stervende cliënt en diens naasten daar waar nodig tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.
Foto: VPTZ Nederland

Hospice

Bijna Thuis Huis

Hospice

Het Bijna Thuis Huis bestaat uit twee appartementen in de Houttuinen in Emmeloord. Het hospice biedt een warm verblijf aan mensen uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben en niet meer thuis kunnen of willen blijven.
Er is 24 uur per dag een vrijwilliger beschikbaar om hulp en aandacht te geven aan de gast en mantelzorgers. De medische zorg wordt indien mogelijk verleend door de eigen huisarts en het Team Houttuinen.
Om gebruik te kunnen maken van het Bijna Thuis Huis wordt ervan uitgegaan dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is.

Aanvraag


Telefoon:
06-301 000 40
e-mail:
coordinatoren@tthnop-urk.nl

Aanvraag

Iedereen in de Noordoostpolder en op Urk kan om hulp vragen en neemt daarbij contact op met de dienstdoende coördinator:

telefoon: 06-301 000 40
e-mail: coordinatoren@tthnop-urk.nl

De coördinator zal vervolgens in overleg met alle betrokkenen beoordelen welke hulp onze vrijwilligers kunnen verlenen.


Bijna Thuis Huis

Het Bijna Thuis Huis heeft twee appartementen aan de Houttuinen 22 en 24 in Emmeloord. Het hospice biedt een warm verblijf aan mensen in de laatste fase van hun leven. Net als thuis kan de gast bezoek ontvangen.

Om gebruik te kunnen maken van het Bijna Thuis Huis wordt ervan uitgegaan dat de levensverwachting minder dan drie maanden is.
Voor het verblijf wordt een onkostenvergoeding per dag gevraagd.

Alles is erop gericht om het verblijf van de gast zo comfortabel mogelijk te maken. In het Bijna Thuis Huis is 24 uur per dag een vrijwilliger beschikbaar om hulp en aandacht te geven aan de gast en mantelzorgers. De medische zorg wordt indien mogelijk verleend door de eigen huisarts en het Team Houttuinen.
Wie gebruik wil maken van onze hospicevoorziening kan contact opnemen met de dienstdoende coördinator. Dat kan per telefoon 06-301 000 40 of mail: coordinatoren@tthnop-urk.nl

Organisatie

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk is een vrijwilligersorganisatie van inwoners uit de regio. Het kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers die tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan terminale cliënten en hun naasten.

De stichting is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in Amersfoort.

Donaties

Wilt u als persoon, bedrijf, instelling of vereniging een gift doen? Dat is uiteraard zeer welkom.

U kunt uw gift of donatie storten op
rekeningnummer NL 28 ABNA 0523 758 928
t.n.v. Stichting Steunfonds TTHNOP-Urk.

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vrijwilliger worden?

U bent van harte welkom bij onze stichting.
Als vrijwilliger waakt u overdag en/of ’s nachts bij terminale cliënten thuis of in de hospicevoorziening.

Onze vrijwilligers krijgen eerst een basistraining. De maandelijkse themabijeenkomsten ondersteunen de vrijwilligers bij hun taak. Daarnaast is er ook emotionele ondersteuning voor de vrijwilligers zelf.

Laatste nieuws