Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Contact

Informatie en hulp
Voor informatie en Ondersteuning is de dienstdoende coördinator van de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk altijd te bereiken via telefoonnummer 06-301 000 40 of e-mail coordinatoren@tthnop-urk.nl

Coördinatoren Terminale Thuishulp

Noordoostpolder-Urk
Janke de Noord, Willy van Brussel, Willy Luimes,
Cora van Doorn, Mini Hekman, Els Goos

Organisaties en verenigingen die hun leden willen informeren over het werk van de Terminale Thuishulp kunnen een lezing aanvragen bij de dienstdoende coördinator.

Bestuur en organisatie
Voor bestuurlijke – en organisatorische aangelegenheden is het secretariaat van de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk te bereiken per e-mail:  bestuur@tthnop-urk.nl, postadres:  Kometenlaan 1, 8303CN  Emmeloord

Kosten
In de thuissituatie zijn geen kosten verbonden aan hulp van de vrijwilligers van de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis vragen wij een bijdrage per dag voor de onkosten van de locatie. Na afloop wordt in beide gevallen een vrijwillige gift gevraagd.

Giften en donaties
Om het werk van de Stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op: rekeningnummer  NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Stichting Steunfonds TTH  NOP-Urk.
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).