Kosten en Donaties

Kosten
De Stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij aan terminale cliënten in de eigen thuissituatie verleent.
Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis wordt een kleine vergoeding gevraagd naar draagkracht. NB aanvullende ziektekostenverzekering vergoedt verblijf.

Donaties
Om het werk van de Stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op:
Rekeningnummer:  NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Steunfonds TTH  Emmeloord.

 

Donateur worden.
Donateurs zijn uiteraard zeer welkom.
U kunt als persoon, bedrijf, instelling of vereniging “donateur” worden van de Stichting.
Aanmelding daarvoor is mogelijk bij het secretariaat,
of de penningmeester van de Stichting, 

De Stichting TTH is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.