Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Kosten en Donaties

Kosten
De Stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij aan terminale cliënten in de eigen thuissituatie verleent.
Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten van het verblijf. In sommige gevallen kan hiervoor een aanvraag gedaan worden bij de aanvullende ziektekostenverzekering.

Donaties
Om het werk van de Stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op:
Rekeningnummer:  NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Steunfonds TTH  Emmeloord.

 

Donateur worden.
Donateurs zijn uiteraard zeer welkom.
U kunt als persoon, bedrijf, instelling of vereniging donateur worden van de Stichting.

De Stichting TTH is een Algemeen Nut Beogende Instelling.