Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Palliatieve zorg

“Palliatieve zorg” en wat is de rol van vrijwilligers
Wat is Palliatieve zorg………..
Onder palliatieve zorg valt: Alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of geestelijke problemen die zich bij de cliënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom wel eens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Bij palliatieve zorgverlening kunnen tal van zorgverleners betrokken zijn, afhankelijk van de vraag waar de patiënt zijn ziekte- en sterfbed beleeft. Dat kan thuis zijn, maar ook in een verpleeghuis, verzorgingshuis, ziekenhuis of hospice. Doorgaans zijn naasten actief bij de zorg betrokken. Bij mensen die thuis sterven worden vaak opgeleide vrijwilligers ingezet.
Voor informatie: https://palliatievezorg.nl