Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Nieuwjaarsreceptie

Aan het begin van het jaar ontmoeten alle vrijwilligers elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. In de Koningshof blikte voorzitter Jan Ernst Nagel terug op het afgelopen jaar waarin we met elkaar ondersteuning gaven aan mensen in hun laatste levensfase. Dit gebeurde door ’s nachts bij mensen thuis te waken en door de 24-uurs bezetting van de twee appartementen in het Bijna Thuis Huis in Emmeloord. Ieder hartelijk bedankt voor het omzien naar en zorgen voor deze mensen. Fijn dat we steeds een beroep op jullie mogen doen. Namens het bestuur en de naasten van 22 overledenen in de thuissituatie en 24 overledenen in het Bijna Thuis Huis: bedankt dat jullie er in 2023 waren.

We zetten negen vrijwilligers deze avond speciaal in het zonnetje. Al 5 jaar kunnen terminale cliënten en hun mantelzorgers rekenen op hun steun en zorg; dank voor jullie belangeloze inzet!
Van links naar rechts: Nelleke Bijdevaate, Els Goos, Ciska Smakman, Annelies Roebers, Ineke Ellen, Cora van Doorn, Mien Woudstra, Jan Ernst Nagel. Niet op de foto: Annemarie van Velzen.

Daarna kon ieder zijn of haar ervaringen van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar delen. Dit gebeurde aan de hand van een kletspot met vragen. Een mooie gelegenheid om eens op een andere manier in gesprek te komen en ieder beter te leren kennen. Met elkaar vormen we een warme en gastvrije groep waarbij ook oog is voor elkaar!

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Nieuwe wakers zijn altijd welkom zodat we aan de aanvragen vanuit de Noordoostpolder en Urk kunnen voldoen. De coördinatoren kunnen meer informatie geven. We starten altijd met een introductiecursus zodat ieder goed voorbereid aan de slag kan gaan. Zie ook: vrijwilliger worden