Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Links

Interessante en relevante websites

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland
Het Landelijk Steunpunt VPTZ is gevestigd in Bunnik
en ondersteunt de aangesloten organisaties:    https://www.vptz.nl/

 

Netwerk Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieke mensen
en hun naasten:  https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordenoostflevoland/ 

 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
De zorggroep is een maatschappelijke organisatie, die vanuit een sterke verbondenheid met lokale gemeenschappen in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk er op gericht is om maatschappelijk actief te zijn en initiatieven te nemen op het terrein van gezondheid, welzijn, wonen en dienstverlening, in het bijzonder voor mensen die op grond van ziekte, handicap, leeftijd en/of sociale achterstand in de knel (dreigen te) komen:    www.zorggroep-onl.nl

 

Caritas Urk, Jeugd- en jongerenwerk, samenleving en informele zorg
Inwoners van de gemeente Urk kunnen terecht bij Caritas Urk voor alle vragen rondom;  ‘Samen Zorgen’; Meedoen in de samenleving;  Sport & cultuur;  Jeugd:
https://www.caritasurk.nl

 

Technische website ondersteuning
www.emmeloord.info