Waken Thuis

Waken bij mensen thuis.

Bij terminale mensen thuis wordt, in overleg overdag en ’s nachts gewaakt. De medewerker van de Stichting neemt de verzorgende taak tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om even op adem te komen, een boodschap te doen, of ’s nachts rustig te slapen. De medewerker verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de professionele instellingen met wie nauw samengewerkt wordt. De medewerker biedt aan de stervende mens en diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.

Het motto daarbij is: ER ZIJN.

Paardebloem-10

 

Aanvraag waken

Een ieder in de Noordoostpolder en op Urk, die daarvoor in aanmerking denkt te komen, kan bij de Stichting om hulp vragen, tel. 06 301 000 40 of e-mailadres coordinatorentthnop.urk@gmail.com
Een coördinator heeft dan een gesprek met de hulpvrager en zal vervolgens in overleg met alle betrokkenen beoordelen of en zo ja welke hulp de Stichting kan bieden.
Zolang er hulp wordt geboden aan een terminale mens,houdt de coördinator van de Stichting contact met de familie en de andere zorg- en hulpverlenende instanties.