Waken Thuis

Waken bij mensen thuis.

Bij terminale mensen thuis wordt, in overleg overdag en ’s nachts gewaakt. De vrijwilliger van de Stichting neemt de verzorgende taak van de mantelzorger tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om even op adem te komen, een boodschap te doen, of ’s nachts rustig te slapen. De vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de professionele instellingen met wie nauw samengewerkt wordt. De vrijwilliger biedt aan de stervende mens en diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.

Het motto daarbij is: ER ZIJN.

Aanvraag waken

Iedereen in de Noordoostpolder en op Urk kan om hulp vragen.
Dat kan per telefoon,  tel. 06 301 000 40,
of e-mailadres:  coordinatorentthnop.urk@gmail.com
Een coördinator heeft dan een gesprek met de hulpvrager en zal vervolgens in overleg met alle betrokkenen beoordelen of en zo ja welke hulp de Stichting kan bieden.