Waken Bijna Thuis Huis

Verblijf in Hospice “Bijna Thuis Huis”

Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis te sterven. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan blijven.
Het hospice “Bijna Thuis Huis” is bedoeld voor mensen uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben., maar deze om welke redenen dan ook, niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen.
Om voor zorg in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat er geen medische behandeling meer mogelijk is en dat de levensverwachting nog  6 tot 8 weken of minder is.
Het waken in de “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaats vinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers

Wie gebruik wil maken van deze hospicevoorziening  van de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk kan
contact opnemen met de dienstdoende coördinator:
tel. 06-30100040   of het e-mailadres:  coordinatorentthnop.urk@gmail.com

De ingang van het zorgcentrum is tevens de hoofdtoegang naar de twee Bijna Thuis Huizen.
De beide huizen kunnen echter ook aan de achterzijde, vanaf de Houttuinen, worden betreden.

 Klik op de foto voor grote foto

Zie ook de  ‘Folder Bijna Thuis Huis’, klik hier:  Bijna Thuis Huis

Klik op de foto voor “grote foto”

Het Bijna Thuis Huis Houttuinen 24

Overzicht

Bed  Gezien vanuit bed

  Het Bijna Thuis Huis Houttuinen 16