Waken Bijna Thuis Huis

Bijna Thuis Huis weer opgestart
Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis waren de twee bijna Thuis Huizen gesloten. Langzaam wordt er nu weer opgestart. Er is een protocol opgesteld waaraan voldaan moet worden om veilig te kunnen waken bij terminaal zieken.

Onze zorg is gericht op niet corona besmette zieken.


Verblijf in de hospicevoorzieningen, de twee “Bijna Thuis Huizen”.
Onze hospicevoorzieningen zijn bedoeld voor cliënten uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben, maar deze om welke redenen dan ook, niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan of wil blijven.
Om voor zorg in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat de levensverwachting  3 maanden of minder is.

Het waken in onze “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaatsvinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers.
Wie gebruik wil maken van onze hospicevoorzieningen kan contact opnemen met de dienstdoende coördinator.
Dat kan per telefoon, tel. 06-30100040,   of mail: coordinatoren@tthnop-urk.nl

De ingang van zorgcentrum ‘Hof van Smeden’ is tevens de hoofdtoegang naar de twee ‘Bijna Thuis Huizen’. De beide huizen kunnen echter ook aan de achterzijde, vanaf de Houttuinen, worden betreden.

 Klik op de foto voor grote foto

 

 

Het Bijna Thuis Huis Houttuinen 24

     

   

 

Het nieuwste  Bijna Thuis Huis Houttuinen 22