Vrijwilliger worden ?

De Terminale Thuishulp NOP-Urk zoekt in de Noordoostpolder en op Urk wonende vrijwilligers (m/v)
De vrijwilligers van de Stichting TTH waken tijdens de nachten bij terminale mensen thuis.
Daarmee geven zij tegelijkertijd ruimte aan de direct betrokkenen om weer op adem te komen.

handenIn het Bijna Thuis Huis, in de Hof van Smeden, staan TTH vrijwilligers dag en nacht klaar om
hulp en steun te geven aan daar verblijvende patiënten.

Het “er zijn” voor een ernstig ziek medemens geeft de vrijwilligers veel voldoening
en wordt als heel zi
nvol ervaren.

Van de vrijwilligers wordt gevraagd:

  • instemming met het doel en
    de werkwijze van de TTH
  • één nacht en/of enkele uren per week beschikbaar willen/kunnen zijn
  • bereidheid de introductiecursus te volgen

Aanmelden en of meer informatie inwinnen bij de dienstdoende coördinator, tel. 06-30100040.