Organisatie

Organisatie
De TTH organisatie kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal speciaal opgeleide vrijwilligers uit de regio. Het bestuur is samengesteld uit inwoners van de Noordoostpolder en Urk. Het bestuur verricht toezichthoudende en bestuurlijke taken. Zij stelt het beleid voor de organisatie vast.

Een team van vrijwillige coördinatoren is verantwoordelijk voor  de contacten met de terminale patiënt en familie. Zij coördineren de inzet van vrijwilligers en zijn  verantwoordelijk voor de begeleiding.
De TTH is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – VPTZ – te Amersfoort.

De Stichting TTH is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.  Zie TTH  informatie:

Ontstaan
Op initiatief van de Ouderen Bond PCOB is op 15 april 1993 de Stichting Terminale Vrijwilligershulp Noordoostpolder opgericht.
In juli 1994 werd het werkgebied van de Stichting uitgebreid met Urk en de naam werd gewijzigd in Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk.
Vrijwilligers en bestuur zetten zich belangeloos in voor de stichting.De Stichting TTH beheert ook de hospicevoorziening het Bijna Thuis Huis aan de Houttuinen 16 en 24 in Emmeloord. Dit zijn appartementen in het zorgcentrum Hof van Smeden.

Missie en Visie
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in het Hospice: Bijna Thuis Huis. De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënten en hun naasten zijn richtinggevend.
Het “Er Zijn”, aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de professioneel opgeleide vrijwilligers en daarbij is de  TTH is een stabiele, betrouwbare organisatie voor elke terminale patiënt en diens naasten.
‘Er Zijn’ betekent veel, zoals respect, betrouwbaar, aandacht, luisteren, vertrouwen, neutraal.

Inzet
Sterk punt van de TTH is de snelle inzet. Zo mogelijk zelfs op de dag van de aanvraag. De vrijwilligers kunnen zowel overdag als ‘s-nachts  worden ingezet. De TTH is er voor iedereen. De aandacht richt zich ook op de behoeften en wensen van de mantelzorgers. De hulp wordt geboden aan mensen in de regio Noordoostpolder-Urk, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Uitgangspunt is dat de geboden hulp aansluit bij de levensstijl, behoeften en wensen van de hulpvrager. De hulpverlening van de Stichting  is gericht op terminale mensen met een levensverwachting van om en nabij zes weken.

Vrijwilligers
Het is belangrijk dat de goed opgeleide vrijwilligers steeds gemotiveerd en gestimuleerd worden. Voortgaande deskundigheidsbevordering en verdieping zijn van belang, alsmede aandacht voor het welbevinden van de vrijwilligers. Ontwikkelingen in de samenleving (o.a. vergrijzing en de invloed daarvan op het aanbod van mantelzorg en vrijwilligers) vereisen in toenemende mate een flexibele inzet van vrijwilligers, zodat waaruren ook te combineren zijn met werk en/of gezin.

Samenwerking
De TTH werkt samen met mantelzorgers en professionele zorg, afgestemd op cliënt/gast. De vrijwilligers hebben in deze samenwerking een eigen inbreng.
De Stichting is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg en van de Vrijwillige Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ).
De continuïteit  van de stichting is zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het aantal vrijwilligers (wakers, coördinatoren, bestuur) als voor financiën en verblijfsmogelijkheden.
Via digitale en andere kanalen blijft de TTH in beeld en wordt de bekendheid voortdurend versterkt.  Een groep ‘Vrienden van de TTH’ kan ondersteunende initiatieven en werk doen.

Bestuur


Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts):
Dhr. J.K.S. Eijkelenboom, Urk
Dhr. J. Tip (penningmeester), Bant
Mevr. C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord
Dhr. M. Meun (vice-voorzitter), Urk
Mevr. I. Elshof, Emmeloord
Mevr. K. Dopmeijer (secretaris), Creil
Mevr. A. van der Veen, Kuinre

Coördinatoren

 

Mevr. J. van Es, Emmeloord  (van links naar rechts)
Mevr. N. Leber, Emmeloord
Mevr. W. van Brussel, Nagele
Mevr. C. van Doorn, Emmeloord
Mevr. W. Rietkerk, Blokzijl
Mevr. G. Borgijink, Emmeloord

Vrijwilligers
Er zijn 85 vrijwilligers/medewerkers voor zorg, aandacht en waken bij stervenden in de eigen thuissituatie
of in het  Hospice het Bijna Thuis Huis.
De vrijwilligers worden na hun speciale opleiding regelmatig bijgeschoold om deskundige terminale zorg te geven. Daarnaast worden zij aangestuurd en terzijde gestaan door een coördinator.
Wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem voor informatie contact op met één van onze coördinatoren,
tel. 06-301 000 40
e-mail:  coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Informatie – contact
Voor bestuurlijke- en organisatorische aangelegenheden is het secretariaat van de Stichting TTH te bereiken:
e-mail: bestuur@tthnop-urk.nl
tel. 0527-274830

Voor informatie en hulp zijn de coördinatoren van de Stichting TTH te bereiken op het
telefoonnummer  06-30100040
e-mail:  coordinatorentthnop.urk@gmail.com