Organisatie

Op initiatief van de Ouderen Bond PCOB is op 15 april 1993 de Stichting Terminale Vrijwilligershulp Noordoostpolder opgericht.
In juli 1994 werd het werkgebied van de Stichting uitgebreid met Urk en de naam werd gewijzigd in Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk.
Vrijwilligers en bestuur zetten zich belangeloos in voor de stichting.

De Stichting TTH beheert ook de hospicevoorziening het Bijna Thuis Huis aan de Houttuinen 16 en 24 in Emmeloord. Dit zijn appartementen in het zorgcentrum Hof van Smeden.

Doelstelling
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk wil ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers, zodat terminale patiënten kunnen sterven in een voor hen vertrouwde omgeving of in een omgeving, die dat zo dicht mogelijk benadert. De hulp wordt geboden aan mensen in de regio Noordoostpolder-Urk, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Uitgangspunt is dat de geboden hulp aansluit bij de levensstijl, behoeften en wensen van de hulpvrager. De hulpverlening van de Stichting  is gericht op terminale mensen met een levensverwachting van om en nabij zes weken.

Werkwijze
De Stichting biedt de hulp aan van goed opgeleide vrijwilligers, die waken bij de stervende mens.
Zij verlenen assistentie bij de verzorging en geven ondersteuning aan de mantelzorgers. Tevens hebben de vrijwilligers een warm hart en een open oor om te luisteren en te praten met de stervende en diens naast betrokkenen. Zij waken als de mantelzorgers afwezig zijn.  In het Bijna Thuis Huis wordt de ondersteuning dag en nacht geboden. Bij mensen thuis wordt de hulp in overleg met de mantelzorgers overdag en ‘s-nachts geboden. De Stichting werkt nauw samen met professionele zorgverleners, als de Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de huisartsen

Organisatie
De TTH organisatie kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal speciaal opgeleide vrijwilligers uit de regio. Het bestuur is samengesteld uit inwoners van de Noordoostpolder en Urk. De TTH is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – VPTZ – te Amersfoort.

Coördinatoren zijn


Mevr. J. van Es, Emmeloord            (van links naar rechts)
Mevr. N. Leber, Emmeloord
Mevr. W. van Brussel, Nagele
Mevr. C. van Doorn, Emmeloord
Mevr. W. Rietkerk, Blokzijl
Mevr. G. Borgijink, Emmeloord

Vrijwilligers
Er zijn 85 vrijwilligers/medewerkers voor zorg, aandacht en waken bij stervenden in de eigen thuissituatie
of in het Bijna Thuis Huis.
De vrijwilligers worden na hun speciale opleiding regelmatig bijgeschoold om deskundige terminale zorg te geven. Daarnaast worden zij aangestuurd en terzijde gestaan door een coördinator.
Wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem voor informatie contact op met één van onze coördinatoren, tel. 06-301 000 40 of e-mail naar coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Informatie
Voor bestuurlijke- en organisatorische aangelegenheden is het secretariaat van de Stichting TTH te bereiken:per e-mail: tthnop-urk@kpnmail.nl  tel. 0527-274830
Voor informatie en hulp zijn de coördinatoren van de Stichting TTH te bereiken op het
telefoonnummer  06-30100040 en op het e-mailadres coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Bestuur

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts):
Dhr. J.K.S. Eijkelenboom, Urk
Dhr. J. Tip (penningmeester), Bant
Mevr. C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord
Dhr. M. Meun (vice-voorzitter), Urk
Mevr. I. Elshof, Emmeloord
Mevr. K. Dopmeijer (secretaris), Creil
Mevr. A. van der Veen, Kuinre