Links

Interessante en relevante websites

 

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Het Landelijk Steunpunt VPTZ is gevestigd in Bunnik
en ondersteunt de aangesloten organisaties:    www.vptz.nl

 

Palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieke mensen
en hun naasten:    www.netwerkpalliatievezorg.nl 

 

 

Thuiszorg Oude en Nieuwe Land
is een maatschappelijke organisatie, die vanuit een sterke verbondenheid met lokale gemeenschappen in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk er op gericht is om maatschappelijk actief te zijn en initiatieven te nemen op het terrein van gezondheid, welzijn, wonen en dienstverlening, in het bijzonder voor mensen die op grond van ziekte, handicap, leeftijd en/of sociale achterstand in de knel (dreigen te) komen.     www.zorggroep-onl.nl

 

Inwoners van de gemeente Urk kunnen terecht bij Caritas Urk voor alle vragen rondom;  ‘Samen Zorgen’; Meedoen in de samenleving;  Sport & cultuur;  Jeugd.

 

 

 


Thechnische website ondersteuning  www.emmeloord.info