Kosten en Donaties

Kosten
De Stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij aan terminale mensen in de eigen thuissituatie verleent.
Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis wordt  een kleine vergoeding gevraagd .

 

Donaties
Om het werk van de Stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op:

Rekeningnummer :  NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Steunfonds TTH Emmeloord

U kunt als persoon, bedrijf, instelling of vereniging “donateur” worden van de Stichting. Donateurs zijn uiteraard zeer welkom. Aanmelding daarvoor is mogelijk bij het secretariaat, tel. 0527-274830, of de penningmeester van de Stichting, e-mail: tthnop-urk@kpnmail.nl