Archief

klik voor een vergroting

Geslaagd voor de Cursus Vrijwilliger

De nieuwe geslaagde vrijwilligers 2017

van links naar rechts:
Bovenste rij:     Alida Suthof, Ria Baars, Nel Leber (coördinator), Fetsje Kingma (cursusleider), Ietje Slotman
Rij lager:            Joke Kok, Jan Smit, Martin Dopmeijer
Rij lager:            Dirkje Lambergtse, Annie Rea
Voorste rij:        Lieske de Boer, Bettie Jongsman, Marian Huyben
Niet op de foto:  Mini Hekman en Els van Wesenmael


Themabijeenkomst  2 november 2017 over het boek “Het nieuwe land”

Bij de maandelijkse themaochtend op 2 november waren veertig vrijwilligers aanwezig. Eva Vriend, historica en journalist, vertelde over haar eigen leven en de geschiedenis van Thuiszorg. Zij heeft over deze onderwerpen een boek geschreven met de titel “Het Nieuwe Land”.

Zij kwam tot het schrijven van dit boek, omdat haar moeder vroeger werkzaam was als gezinsverzorgster en ook omdat het gezin Vriend tien jaar lang is geholpen is door gezinsverzorgsters.

Gezinszorg bestaat nu niet meer, het was jarenlang heel belangrijk. De eerste gezinsverzorgsters waren er al rond 1900. Zij werden toen door alle werkgevers betaald. Net na de oorlog kwam een gezinsverzorgster vijf en halve dag per week in een gezin om hulp te bieden als de moeder uitgevallen was. De gezinsverzorgsters waren vaak jonge vrouwen van ongeveer twintig jaar oud. Er waren er, op de top, ongeveer honderdduizend in Nederland.

Nu is het zo geregeld dat als de moeder uitvalt in een gezin, de gezinnen het zelf op moeten lossen met hulp van familie, vrienden en buren. Eventueel aangevuld met Thuiszorg. De verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) doet enigszins een deel van het werk dat de gezinsverzorgster van vroeger deed.


Themabijeenkomst 1 juni 2017 over  “delier”

Vader ziet Spoken, is de film die gedraaid wordt tijdens deze themaochtend. Het is een programma van Zembla over Delier.  Een delier is voor de patiënt zeer traumatisch. Het kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Na een delier is de kans op dementie twaalf keer groter. Een groot deel van de mensen die een delier hebben gehad komt vrij snel daarna te overlijden. Vanaf 2012 zijn er regels voor het screenen van mensen bij ziekenhuisopname. Mensen boven de leeftijd van 75 jaar, die al geheugenproblemen hebben zijn een risicogroep.

Voorkomen van een delier is mogelijk door goede zorg te bieden, zorgen dat het dag- en nachtritme op orde blijft. Mensen hun bril en gehoorapparaat laten gebruiken, zodat ze beter kunnen horen en zien, meerdere keren per dag controleren of alles in orde is met de patiënt. Het saneren van de medicatie en eventueel een kleine dosis haldol toedienen.

Bij mensen thuis komt een delier net zo veel voor als bij mensen in het ziekenhuis. Vaak in combinatie met blaasontsteking. De patiënt ziet dingen die er niet zijn en gaat kreunen, is onrustig, plukt aan de dekens of aan zichzelf, gaat soms schreeuwen. Het is naar voor de patiënt en ook voor familie en vrienden. Wij signaleren en rapporteren wat we zien. Het is aan de arts om de diagnose te stellen.

Hierna kreeg onze voorzitter Conny Aalbersberg het woord en zij vertelde dat het jaarverslag weer klaar is. Iedere aanwezige kan er één of meerdere meenemen, zodat veel mensen hier kennis van kunnen nemen. Het jaarverslag ziet er, zoals andere jaren, weer heel mooi uit. Het is een visitekaartje voor TTH.


Themabijeenkomst over dementie

Op donderdag 6 april 2017 kwamen de vrijwilligers van TTH NOP-Urk bij elkaar in een zaal bij de Hof van Smeden. Na het welkom door Nel Leber stellen elf nieuwe vrijwilligers zich voor. Zij hebben met succes de introductie cursus doorlopen en staan in de startblokken om te gaan waken waar het nodig is.

Mevrouw Yvonne Ruigrok vertelt met behulp van een powerpoint presentatie over dementie. Yvonne is preventie werker en geeft trainingen.

Zij vertelt: “Het geheugen van iemand met dementie werkt wel door, maar het is gammel. Er zijn verschillende soorten dementie, de hersencellen worden aangetast en wat stuk is komt niet meer terug. Hoe iemand achteruit gaat is wisselend. Er zijn geen standaard adviezen hoe om te gaan met iemand die dementie heeft. Omdat iedereen anders is. We hebben allen een karakter, mogelijkheden en irritaties. Ook zijn niet alle dagen het zelfde. Wel is duidelijk dat iemand met dementie zich niet of moeilijk aan kan passen aan de situatie. Mensen in de omgeving moeten zich dus aanpassen. In de laatste levensfase, waarin mensen soms niet meer kunnen praten is het van belang om te laten voelen dat je er bent, te vertellen over gezamenlijke ervaringen uit het verleden of te zingen en muziek te maken. Afhankelijk van de mogelijkheden. Geef de terminale mens met dementie het gevoel dat je er bent. Het er zijn is van groot belang”.


Themaochtend met als thema  ‘Medicijnen en hun bijwerkingen’

 

Tijdens de themaochtend van 1 december 2016, waar 47 vrijwilligers aanwezig waren, kwam het thema ‘Medicijnen en hun bijwerkingen’ aan de orde.
Alien van der Veen en Bea ten Voorde  hadden zich verdiept in deze materie en noemden de presentatie: “Medicatie in de laatste levensfase”.
Ook kwam versterven aan de orde.
Vaak komen de symptomen pijn, misselijkheid, verwardheid en slapeloosheid voor in de laatste weken van het leven.  Er zijn verschillende middelen
die deze klachten kunnen verminderen.

De pijnladder is een stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van pijn. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het behandelen van pijn bij kanker.

De pijnladder van de WHO bestaat uit drie treden. Bij onvoldoende pijnstilling gaat men over op de volgende stap.

 1. Stap 1
  Niet-opiaten: paracetamol en NSAID’s (onder andere ibuprofen, diclofenac en naproxen).
 2. Stap 2
  Toevoegen of vervangen van het niet-opiaat door een zwak werkend opiaat: codeïne of tramadol.
 3. Stap 3
  Het zwak werkend opiaat vervangen door een sterk werkend opiaat: onder andere buprenorfine, fentanyl, morfine, oxycodon, methadon en piritramide.
  De arts beslist welke medicijnen gegeven kunnen worden.  Wij zijn blij dat we in deze tijd leven. Er is zoveel meer bekend over medicijnen, hun werking, hun bijwerkingen  en over het versterven in de laatste levensdagen.

“Theater van de laatste dagen”  op de themadag van de vrijwilligers

Tijdens de themaochtend van 3 november 2016 speelde Nicoline van de Beek uit Culemborg een humoristische solo over het werken in de palliatieve zorg. Het was een prachtige voorstelling. De titel van dit stuk is

 


Theater van de Laatste Dagen. Nicoline deed dit dmv een Amsterdams typetje, dit was heel herkenbaar en leuk.

Theatermaker Nicoline begon haar optreden met: “Ik bluf aan de telefoon. Nu zal ik eerlijk zijn. Ik ben nog nooit palliatief geweest. “
Op bijzonder knappe en humorvolle wijze gaf Nicoline de ruim dertig aanwezigen een wijze les. “Als de mensen aan jouw buitenkant kunnen zien dat je niet goed voor je zelf kunt zorgen, dan kun je ook niet voor een ander zorgen. Trek als vrijwilliger een vestje aan van bescheidenheid, zodat je goed kunt luisteren. Familie is heel belangrijk, vooral in de palliatieve fase. Alles komt harder aan, geluid, licht en geurtjes, houdt daar altijd rekening mee. Het er zijn is van groot belang. Wees aanwezig met je kalme zelf.
Als je de binnenwereld van de palliatieve persoon naar buiten kunt luisteren, dan ben je als vrijwilliger goed bezig.”

 


Praktijkdag voor de vrijwilligers

Op de praktijkdag, gegeven werd door Bea ten Voorde en Jannie van Es, aan de vrijwilligers, stond centraal:
″Het verplaatsen van een zieke zowel in het bed als naast het bed″

Hulpmiddelen zijn daarbij erg belangrijk. Er werd geoefend met het bekende oranje glijzeil  en een nieuw glijzeil, een soort steeklaken.  Dit is een speciaal hoeslaken dat onder de zieke blijft liggen en waar je deze gemakkelijk mee kunt verplaatsen. Het is weinig belastend voor de zieke en voor degene die de zieke helpt. Je kunt het als helpende zonder verdere hulp, alleen uitvoeren.

Er werd ook geoefend met het in en uit bed tillen en het op de stoel of postoel helpen. Waarbij gebruik kan worden gemaakt van een draaischijf.
Er kan tegenwoordig in de praktijk een speciale douchecap worden gebruikt, waarmee je zonder water het haar van de patiënt schoon kan masseren.

Zo zijn er weer veel handigheidjes geleerd en tips gegeven. In kleine groepjes werd er aan het bed geoefend. Het nieuw geleerde werd aan het bed direct in praktijk gebracht. Ook werd het geheugen weer opgefrist van wat al eerder werd geleerd. De meeste handelingen worden niet dagelijks gedaan door de vrijwilligers.
Het was een zeer leerzame dag.

Het oefenen aan het bed.