Actueel

 

Geslaagden cursus TTH 2018

EMMELOORD – Conny Aalbersberg voorzitter van de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) reikte woensdag 3 oktober certificaten uit aan 13 nieuwe, gemotiveerde vrijwilligers. De geslaagden volgden de afgelopen maand een cursus ter voorbereiding op de praktijk van de terminale thuishulp. De vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuishulp verlenen hulp en zorg aan mensen in de laatste levensfase.


De geslaagden met de cursusleiding

De Stichting Terminale Thuishulp waakt bij mensen thuis en in de bestaande hospicevoorziening “Het Bijna Thuis Huis”. Voor het werk van de TTH zetten zich nu weer ruim zestig gemotiveerde vrijwilligers in.


Tweede ´Bijna Thuis Huis´ geopend met daarna ‘Open Huis’ 

Zaterdag 29 september 2018 opende wethouder M. Uitdewilligen het ‘tweede Bijna Thuis Huis’  op het adres Houttuinen 16  (aanleunwoning in de Hof van Smeden)  te Emmeloord.
Aansluitend was er open huis in dit Bijna Thuis Huis.

    


Jubileum Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk

In 2018 bestaat Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk (TTH) 25 jaar en daar werd in april en mei uitgebreid aandacht aan besteed met een symposium en een theatervoorstelling.
Al een kwart eeuw zetten onze vrijwilligers zich in om te waken bij mensen in de laatste fase van hun leven. Naast het waken thuis, kan dit sinds 15 jaar ook in één van de “Bijna Thuis Huizen (hospice)” in Emmeloord.

Op vrijdag 13 april organiseerde Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk een symposium met als onderwerp ‘Zorgzaam Levenseinde’. Diverse sprekers gaven  hun visie op het thema en gingen erover in gesprek met de bezoekers van het symposium. Deze middag was gericht op professionals in de zorg en betrokken organisaties. Een volle zaal zorgde mede voor een zeer geslaagde middag.

Enkele foto’s gemaakt tijdens het symposium op 13 april
       
Opening door voorzitter mevr. Aalbersberg              Lezing door hoogleraar Palliatieve zorg Saskia Teunissen

              
Lezing door huisarts Ada Schonewille
“Hoe houd je de zorg in balans”

Op  donderdag 17 mei konden alle vrijwilligers, oud bestuursleden, oud vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners van Noordoostpolder en Urk de theatervoorstelling over terminale zorg bezoeken. De titel van deze voorstelling was `Theater van de Laatste Dagen`.

Nicolien van de Beek deed dit door een Amsterdamse vrouw te spelen
die  steeds meer zorgbehoevende mensen in haar huis opnam.
De gebeurtenissen waren heel herkenbaar en er werd regelmatig gelachen.


Themabijeenkomst op 1 februari 2018  ‘Lichaam en geest staan centraal’

Ruim veertig vrijwilligers van TTH waren op donderdag 1 februari bijeen.

De heer Ide Neumann uit Amersfoort, lichaamsgericht psychotherapeut uit Amersfoort, vertelde hoe lichaam en geest centraal staan in het menselijk leven:
“Mensen zoeken veiligheid. Als er veiligheid is komt er ruimte voor andere dingen. Ook na een traumatische ervaring is veiligheid belangrijk om er zo over te kunnen praten. Wanneer er tijd is om te ontladen kunnen mensen heel veel hebben. De grootste reden van stress ervaren mensen als zij zich niet op tijd hebben kunnen ontladen. Dat geeft onrust in het lichaam en daardoor klachten. Aan het eind van het leven nemen de krachten af en is het moeilijker je dan nog te verzetten tegen onverwerkte trauma’s. Het is niet goed om de ellende steeds te herhalen. Wanneer mensen dat toch doen, hebben ze iets nodig om hen er uit te halen.

Sociale veiligheid maakt het dragen van stress makkelijker. Het is goed om elkaar te steunen. Vaak vinden families elkaar weer in de laatste fase van iemands leven. Een schrikreactie als gevolg van een traumatische ervaring blijft tot de ontlading in ons systeem zitten. Daarna wordt het leven weer een stuk plezieriger. Als er iets is om voor te vechten, kan dat helpen. Ook kan vluchten heilzaam zijn. Soms hebben mensen het nodig om even alleen te zijn.

Heilzaam voor het zenuwstelsel zijn: Fijne plekken, warmte, veiligheid en bewegen. Het contact met geliefden, vrienden, ouders en huisdieren is van belang. De veiligheid van een fijn huis, een goed inkomen en overzicht in de dagelijkse gang van zaken maken het leven makkelijker. Ook kunnen geloof en verbinding heilzaam werken.

In ons werk met terminaal zieke mensen hebben we te maken met veel verschillende mensen en daardoor is het werk uitermate boeiend.”

 


Geslaagd voor de Cursus Vrijwilliger
klik op de foto
De nieuwe geslaagde vrijwilligers 2017
van links naar rechts:
Bovenste rij:     Alida Suthof, Ria Baars, Nel Leber (coördinator), Fetsje Kingma (cursusleider), Ietje Slotman
Rij lager:            Joke Kok, Jan Smit, Martin Dopmeijer
Rij lager:            Dirkje Lambergtse, Annie Rea
Voorste rij:        Lieske de Boer, Bettie Jongsman, Marian Huyben
Niet op de foto:  Mini Hekman en Els van Wesenmael