Actueel

Opening  tweede ´Bijna Thuis Huis´  en daarna Open Huis op zaterdag 29 september

Zaterdag 29 september 2018 opent wethouder M. Uitdewilligen het ‘tweede Bijna Thuis Huis’  op het adres Houttuinen 16  (aanleunwoning in de Hof van Smeden)  te Emmeloord.
Aansluitend van 12  tot 14 uur open huis in dit Bijna Thuis Huis.  Belangstelling?  U bent van harte uitgenodigd.


Theatervoorstelling Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk

In 2018 bestaat Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk (TTH) 25 jaar en daar besteden we met een symposium en een theatervoorstelling aandacht aan. Al een kwart eeuw zetten onze vrijwilligers zich in om te waken bij mensen in de laatste fase van hun leven. Naast het waken thuis, kan dit sinds 15 jaar ook in het Bijna Thuis Huis (hospice) in Emmeloord. We hebben in 2018 dus 2 jubilea te vieren!

Op vrijdag 13 april organiseerde Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk een symposium met als onderwerp ‘Zorgzaam Levenseinde’. Diverse sprekers gaven  hun visie op het thema en gingen erover in gesprek met de bezoekers van het symposium. Deze middag was gericht op professionals in de zorg en betrokken organisaties. Een volle zaal zorgde mede voor een zeer geslaagde middag.

Enkele foto’s gemaakt tijdens het symposium op 13 april
            
Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen           Toespraak van voorzitter TTH Conny Aalbersberg

            
Lezing door hoogleraar Palliatieve zorg Saskia Teunissen         Een lied van en door Martin Dopmeijer, vrijwilliger
“Van kwaliteitskader naar wensgerichte benadering”

            
Lezing door huisarts Ada Schonewille                                         Discussie en vragen uit de zaal
“Hoe houd je de zorg in balans”

          
Afgevaardigde Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg         Toespraak door Freek Brouwer, wethouder op Urk
Nederland VPTZ                                                                            en overhandiging van een cheque van de gemeente Urk


Een geslaagd symposium met dank aan allen
die dat mogelijk maakten

Op  donderdag 17 mei konden alle vrijwilligers, oud bestuursleden, oud vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners van Noordoostpolder en Urk de theatervoorstelling over terminale zorg bezoeken. Lees hieronder bij  “Theater voorstelling voor iedereen”.


Themabijeenkomst op 1 februari 2018  ‘Lichaam en geest staan centraal’

Ruim veertig vrijwilligers van TTH waren op donderdag 1 februari bijeen.

De heer Ide Neumann uit Amersfoort, lichaamsgericht psychotherapeut uit Amersfoort, vertelde hoe lichaam en geest centraal staan in het menselijk leven:
“Mensen zoeken veiligheid. Als er veiligheid is komt er ruimte voor andere dingen. Ook na een traumatische ervaring is veiligheid belangrijk om er zo over te kunnen praten. Wanneer er tijd is om te ontladen kunnen mensen heel veel hebben. De grootste reden van stress ervaren mensen als zij zich niet op tijd hebben kunnen ontladen. Dat geeft onrust in het lichaam en daardoor klachten. Aan het eind van het leven nemen de krachten af en is het moeilijker je dan nog te verzetten tegen onverwerkte trauma’s. Het is niet goed om de ellende steeds te herhalen. Wanneer mensen dat toch doen, hebben ze iets nodig om hen er uit te halen.

Sociale veiligheid maakt het dragen van stress makkelijker. Het is goed om elkaar te steunen. Vaak vinden families elkaar weer in de laatste fase van iemands leven. Een schrikreactie als gevolg van een traumatische ervaring blijft tot de ontlading in ons systeem zitten. Daarna wordt het leven weer een stuk plezieriger. Als er iets is om voor te vechten, kan dat helpen. Ook kan vluchten heilzaam zijn. Soms hebben mensen het nodig om even alleen te zijn.

Heilzaam voor het zenuwstelsel zijn: Fijne plekken, warmte, veiligheid en bewegen. Het contact met geliefden, vrienden, ouders en huisdieren is van belang. De veiligheid van een fijn huis, een goed inkomen en overzicht in de dagelijkse gang van zaken maken het leven makkelijker. Ook kunnen geloof en verbinding heilzaam werken.

In ons werk met terminaal zieke mensen hebben we te maken met veel verschillende mensen en daardoor is het werk uitermate boeiend.”


Themabijeenkomst 7 december 2017 over de  ‘Scholingscursus van de VPTZ’

Bijna veertig vrijwilligers van TTH NOP-Urk kwamen op 7 december bijeen voor de maandelijkse themabijeenkomst. De ochtend werd georganiseerd door de coördinatoren van de TTH.
Acht vrijwilligers hebben een scholingscursus gevolgd van de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland) en vertellen over hun ervaringen. De cursussen bevatten veel praktijkervaringen, waren heel leerzaam en zeer prettig, zodat zij zich weer professioneler in kunnen zetten tijdens het waken.
Evalueren na een inzet blijkt heel nuttig en dat gebeurd bij TTH gelukkig altijd. Na de pauze gingen de aanwezigen met elkaar in kleine groepen in gesprek over hun ervaringen. Het doel hiervan was om elkaar beter te leren kennen. Zoals altijd was de sfeer bijzonder prettig.

 


Themabijeenkomst  2 november 2017 over het boek “Het nieuwe land”

Bij de maandelijkse themaochtend op 2 november waren veertig vrijwilligers aanwezig. Eva Vriend, historica en journalist, vertelde over haar eigen leven en de geschiedenis van Thuiszorg. Zij heeft over deze onderwerpen een boek geschreven met de titel “Het Nieuwe Land”.

Zij kwam tot het schrijven van dit boek, omdat haar moeder vroeger werkzaam was als gezinsverzorgster en ook omdat het gezin Vriend tien jaar lang is geholpen is door gezinsverzorgsters.

Gezinszorg bestaat nu niet meer, het was jarenlang heel belangrijk. De eerste gezinsverzorgsters waren er al rond 1900. Zij werden toen door alle werkgevers betaald. Net na de oorlog kwam een gezinsverzorgster vijf en halve dag per week in een gezin om hulp te bieden als de moeder uitgevallen was. De gezinsverzorgsters waren vaak jonge vrouwen van ongeveer twintig jaar oud. Er waren er, op de top, ongeveer honderdduizend in Nederland.

Nu is het zo geregeld dat als de moeder uitvalt in een gezin, de gezinnen het zelf op moeten lossen met hulp van familie, vrienden en buren. Eventueel aangevuld met Thuiszorg. De verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) doet enigszins een deel van het werk dat de gezinsverzorgster van vroeger deed.

 


Opening van het nieuwe seizoen

Op donderdag 7 september 2017 tijdens de themabijeenkomst kwamen bijna veertig vrijwilligers bijeen om een start te maken met het nieuwe seizoen. De vraag: Wat gaat goed en wat kan beter, stond centraal.

In kleine groepjes werd van gedachten gewisseld aan de hand van vier stellingen. Het is altijd prettig en leerzaam om te vernemen hoe anderen met verschillende situaties omgaan, om zo van elkaar te leren. Onze gasten of mensen waarbij we waken zijn heel verschillend, maar ook de vrijwilligers aan het bed zijn divers. We nemen ons zelf mee en maken vaak op ons gevoel en met de opgedane kennis tijdens de cursussen keuzes, hoe te handelen. Natuurlijk speelt ervaring hierbij ook een grote rol.

 


Geslaagd voor de Cursus Vrijwilliger
klik op de foto
De nieuwe geslaagde vrijwilligers
van links naar rechts:
Bovenste rij:     Alida Suthof, Ria Baars, Nel Leber (coördinator), Fetsje Kingma (cursusleider), Ietje Slotman
Rij lager:            Joke Kok, Jan Smit, Martin Dopmeijer
Rij lager:            Dirkje Lambergtse, Annie Rea
Voorste rij:        Lieske de Boer, Bettie Jongsman, Marian Huyben
Niet op de foto:  Mini Hekman en Els van Wesenmael


Themabijeenkomst 1 juni 2017 over  “delier”

Vader ziet Spoken, is de film die gedraaid wordt tijdens deze themaochtend. Het is een programma van Zembla over Delier.  Een delier is voor de patiënt zeer traumatisch. Het kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Na een delier is de kans op dementie twaalf keer groter. Een groot deel van de mensen die een delier hebben gehad komt vrij snel daarna te overlijden. Vanaf 2012 zijn er regels voor het screenen van mensen bij ziekenhuisopname. Mensen boven de leeftijd van 75 jaar, die al geheugenproblemen hebben zijn een risicogroep.

Voorkomen van een delier is mogelijk door goede zorg te bieden, zorgen dat het dag- en nachtritme op orde blijft. Mensen hun bril en gehoorapparaat laten gebruiken, zodat ze beter kunnen horen en zien, meerdere keren per dag controleren of alles in orde is met de patiënt. Het saneren van de medicatie en eventueel een kleine dosis haldol toedienen.

Bij mensen thuis komt een delier net zo veel voor als bij mensen in het ziekenhuis. Vaak in combinatie met blaasontsteking. De patiënt ziet dingen die er niet zijn en gaat kreunen, is onrustig, plukt aan de dekens of aan zichzelf, gaat soms schreeuwen. Het is naar voor de patiënt en ook voor familie en vrienden. Wij signaleren en rapporteren wat we zien. Het is aan de arts om de diagnose te stellen.

Hierna kreeg onze voorzitter Conny Aalbersberg het woord en zij vertelde dat het jaarverslag weer klaar is. Iedere aanwezige kan er één of meerdere meenemen, zodat veel mensen hier kennis van kunnen nemen. Het jaarverslag ziet er, zoals andere jaren, weer heel mooi uit. Het is een visitekaartje voor TTH.


Themabijeenkomst over dementie

Op donderdag 6 april 2017 kwamen de vrijwilligers van TTH NOP-Urk bij elkaar in een zaal bij de Hof van Smeden. Na het welkom door Nel Leber stellen elf nieuwe vrijwilligers zich voor. Zij hebben met succes de introductie cursus doorlopen en staan in de startblokken om te gaan waken waar het nodig is.

Mevrouw Yvonne Ruigrok vertelt met behulp van een powerpoint presentatie over dementie. Yvonne is preventie werker en geeft trainingen.

Zij vertelt: “Het geheugen van iemand met dementie werkt wel door, maar het is gammel. Er zijn verschillende soorten dementie, de hersencellen worden aangetast en wat stuk is komt niet meer terug. Hoe iemand achteruit gaat is wisselend. Er zijn geen standaard adviezen hoe om te gaan met iemand die dementie heeft. Omdat iedereen anders is. We hebben allen een karakter, mogelijkheden en irritaties. Ook zijn niet alle dagen het zelfde. Wel is duidelijk dat iemand met dementie zich niet of moeilijk aan kan passen aan de situatie. Mensen in de omgeving moeten zich dus aanpassen. In de laatste levensfase, waarin mensen soms niet meer kunnen praten is het van belang om te laten voelen dat je er bent, te vertellen over gezamenlijke ervaringen uit het verleden of te zingen en muziek te maken. Afhankelijk van de mogelijkheden. Geef de terminale mens met dementie het gevoel dat je er bent. Het er zijn is van groot belang”.