Welkom


BELANGRIJKE MEDEDELING  i.v.m. het Corona-virus
Geen opname in de Bijna Thuishuizen in Emmeloord.  Waken thuis is wel mogelijk
Na uitvoerig overleg hebben bestuur en coördinatoren van TTH NOP-Urk besloten tot 1 juni geen terminale patiënten op te nemen in haar Bijna Thuishuizen. 

Er zijn,  ondanks de moeilijke situatie vanwege het corona-virus,  nog steeds vrijwilligers bereid om te waken bij een terminale patiënt in een thuissituatie. 
Wilt u daarvoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met de coördinator van dienst, tel. 06- 30100040


We zijn blij met uw belangstelling voor onze Stichting en willen u graag nader informeren over wie wij zijn, wat wij thuis en wat wij in de hospice doen en hoe u onze hulp kunt inroepen. Klik op één van de onderwerpen in het menu.
En wilt u zelf vrijwilliger worden? Lees dan de pagina   Vrijwilligers 

Doel van de Stichting
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning  aan cliënten in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorzieningen, de twee “Bijna Thuis Huizen”. De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten zijn richtinggevend. Het “Er Zijn” – het geven van aandacht en nabijheid – staat centraal bij het werk van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Hebt u vragen? Mail of neem telefonisch contact op met onze coördinatoren via onderstaande gegevens.
tel. 06-30100040,   mail:  coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk